Akupunktur

AKUPUNKTUR benyttes ofte ved muskulære- og skjelettlidelser, men samtidig kan man behandle emosjonelle- og psykiske ubalanser.

Akupunktur er en flere tusen år gammel behandlingsmetode som bygger på empirisk kunnskap om energibanene i kroppen.
Gjennom anamnese (sykehistorie gitt av pasienten selv), samt puls og tunge diagnose, differensierer man mellom over- og underskudd av yin- og yangenergi, og finner de aktuelle punktene på de forskjellige meridianene.


HVORDAN JOBBER EN AKUPUNKTØR
Behandlingsforløp
1.Gjennomgang av anamnese.
2.Problemer pr i dag.
3.Punktvalg i forhold til å løse underliggende problem, samt symptomlindring.
4.Eventuelt samtale og diettoppsett.

Ved første konsultasjon går vi gjennom sykdomshistorien din (anamnese) og tilstand pr i dag. Nye og gamle skader henger ofte sammen. Jeg utfører pulsdiagnose og tungediagnose der jeg kan observere underliggende svakheter og ubalanse.
Det fins mange ulike grener innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TCM), hvor hver av de har sine fortrinn.
De aktuelle punktene blir valgt for å tilrettelegge for kroppens selv-healing. Jeg bruker oftest tradisjonell og moderne akupunktur sammen med ulike former for massasje, alt etter behov.

Et klassisk forløp for en ny skade ligger fra 1-3 behandlinger, mens ved kroniske lidelser varierer behandlingsforløpet alt etter alvorlighetsgrad, skadens varighet, samt diett og egeninnsats.
En vanlig akupunkturtime varer fra 25–45 minutt. Effekten merkes ofte umiddelbart, men den topper seg ca. 4 timer etter behandling.

Videre informasjon om akupunktur er fjernet grunnet revisjon i forbindelse med lov om markedføring av alternativ behandling!

Bestill time